dimarts, 22 de setembre del 2009

Pren possessió el nou equip directiu

El President del Club Bàsquet Gata, Maties Monfort, ha fet públic el nou equip que l'acompanyarà amb la tasca de conduir el nostre club la temporada 2009 - 2010.

Aquest nou equip directiu està format, al complet, per persones que han format part de l'anterior junta directiva. El President ha apostat per un equip continuista que seguisca amb la línia de treball marcada la temporada passada. Este equip directiu a sigut disminuit pel que fa a número de càrrecs amb la finalitat d'agilitzar la presa de decisions. En total la temporada 2008 - 2009 hi havien 10 seients a la junta directiva i aquesta nova tindrà un total de 7 seients. Amb aquesta política de reducció i redistriubució de tasques, desapareixen les vocalies sense cartera i és creen els llocs d'adjunts a les dos grans àrees de treball, l'àrea esportiva i la d'organització.

El nou equip directiu queda de la següent manera:
Vicepresidenta i Premsa, n'Àgueda Roselló.
Tresoreria: na Noelia Rodriguez i na Rosa Jorro
Secretari i Director de l'Àrea Esportiva, en Antoni Pérez
Director Àrea d'Organització, en Joan Vicent Vallés
Adjunt Àrea d'Organització, en Juan Monfort

consulta l'espai de la Junta Directiva